សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងផ្ទះ

/household-appliances/

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់

humidifier

ជាតិសំណើម

Aromatherapy

ការព្យាបាលដោយប្រើប្រេងក្រអូប

water dispenser

ឧបករណ៍ចែកចាយទឹក

portable refrigerator

ទូទឹកកកចល័ត

wine cabinet

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីស្រា

beer machine

ម៉ាស៊ីនស្រាបៀរ

coffee machine

ម៉ាស៊ីន​ឆុងកាហ្វេ

clothes dryer

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតសម្លៀកបំពាក់

electromagnetic oven

ឡចំហាយអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

projector

ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង

power amplifier sound

សំឡេងពង្រីកថាមពល